S sistemskimi stavami lahko stavite na več dogodkov na enem listku, vendar je to veliko varnejša rešitev kot klasična stava na akumulator. Če želite zmanjšati tveganje izgube in hkrati imeti možnost, da osvojite več kot pri igri s posameznimi stavami, preverite, kaj je sistemska stava in kdaj se splača izbrati ta način stavljenja.

S sistemskimi stavami lahko stavite na več dogodkov na enem listku, vendar je to veliko varnejša rešitev kot klasična stava na akumulator. Če želite zmanjšati tveganje izgube in hkrati imeti možnost, da osvojite več kot pri igri s posameznimi stavami, preverite, kaj je sistemska stava in kdaj se splača izbrati ta način stavljenja.

Sistemske stave lahko razdelimo po različnih kriterijih, vendar se najbolj osnovna delitev nanaša na način strukture kupona. Tako imamo enkratne stave, pri katerih se stavi na samo 1 dogodek, in akumulacijske stave, pri katerih igralec stavi na več dogodkov (vsaj 2) naenkrat. S kumulativnimi stavami se doseže čim večji dobiček iz igre, saj je skupna stavna kvota enaka zmnožku kvot za posamezne dogodke. Vendar morajo biti za zmago pri akumulacijski stavi pravilno napovedani vsi dogodki brez izjeme. Tveganje, da se akumulacijska stava ne izplača, je zato veliko večje kot pri posamezni stavi.

Vendar pa obstaja še tretja možnost, ki je kompromis med varnejšimi in manj donosnimi posamičnimi stavami ter bolj tveganimi in bolj dobitnimi akumulacijskimi stavami. Ta rešitev so sistemske stave.

Kaj so sistemske stave?

Sistemske stave so navedene kot tretja vrsta stav, na e-kuponu pa je to tretja možnost za sestavo kupona. V resnici pa so to akumulacijske stave s posebno strukturo – gre za kombinacije posameznih in/ali akumulacijskih stav, ki so sklenjene na 1 kuponu. Sistemske stave so tako razdeljene na več ali celo ducat manjših stav, ki so združene v ločene dele (razčlenjene so na bloke). Zato se sistemske stave včasih imenujejo tudi blokovne stave ali stave na razpon, drugo pogosto ime pa je maksikombi stave.

Najpomembnejša razlika med običajno stavo na akumulator in sistemsko stavo je v tem, da pri slednji ni treba imeti samo vrst zadetkov, da bi bil kupon zmagovalen. Kakšno je najmanjše zahtevano število blokov zadetkov, je odvisno od vrste stave. Na primer, pri sistemu 3/5 igralec navede 5 vrst (vrsta A, B, C, D, E), kar pomeni 10 blokov trojnih stav (blok ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE, CDE). Da je stava dobitna, morajo biti pravilne najmanj 3 napovedi, npr. če so napovedi A, B, C, potem bo zadeta samo stava ABC in igralec bo z njo dobil dobitek. Če pa imate na voljo 5 izbir, lahko igrate tudi sistem 4/5, kar pomeni, da lahko sklenete stavo, pri kateri morajo zmagati vsaj 4 od 5 izbranih izbir. Če je zahtevani pogoj izpolnjen, bomo v tem sistemu zmagali pri najmanj 4 stavah.

Da bi razumeli, kako delujejo sistemske stave, si podrobneje oglejmo najpreprostejšo možnost, to je sistem 2/3 bloka.

Sistem 2/3 blokov

Sistemske stave 2/3 zahtevajo, da igralec pravilno izvede najmanj 2 od 3 stav – takrat bo prejel dobitek. Če se igralec ne bo niti enkrat zmotil, bo prejel višji dobitek, če pa bo naredil 2 ali 3 napake, bo kupon obračunan kot poraženec.

Predpostavimo, da bo igralec stavil na 3 dogodke, ki jih bomo označili kot X, Y in Z. Njihove kvote so naslednje: X – 1,80, Y – 2,00 in Z – 2,50. Ker želi igralec ustvariti večji dobiček od tistega, ki bi ga prinesli 3 posamezni kuponi, vendar se boji, da se kateri od dogodkov morda ne bo uresničil, se odloči za sistemsko stavo 2/3. Tako na kupon položi 3 bloke stav, in sicer XY, XZ, YZ. Skupna stava, ki jo nameni igri, je 30 EUR, tj. 10 EUR za vsak blok .

Če se izkaže, da je bila napačna samo ena vrsta, bo dobitek izplačan, vendar bo znesek odvisen od tega, katere vrste so bile pravilne. možni so trije scenariji:

  • dobitna stava XY: 1,80 * 2,00 * 10 EUR = 36 EUR
  • dobitna stava XZ: 1,80 * 2,50 * 10 EUR = 45 EUR
  • dobitna stava YZ: 2,00 * 2,50 * 10 EUR = 50 EUR

Če pa so zadete vse vrste, igralec prejme dobitek, ki je enak vsoti dobitkov iz vseh treh blokov, tj. 131 EUR.

Sistemske stave in znesek dobitkov

Razumljivo je, da sistemske stave prinesejo veliko manjši dobitek, če so nekatere vrste napačne, kot če so zadete vse. Pri sestavljanju kupona pri stavnici se morate zato zavedati, da ta pogosto prikazuje le najvišji možni dobitek. Prav tako se morate zavedati, da v primeru, ko je dovoljeno število vrst napačno, stava morda ne bo prinesla le nizkega dobitka, temveč lahko na splošno pomeni izgubo (to je odvisno od kvote zadetkov).

Kvote posameznih vrst, izbranih za sistemske stave, zato ne smejo biti prenizke. Če se na primer uporablja sistem 2/3, morajo imeti dogodki, ki jih je smiselno dodati kuponu, kvote vsaj 1,74. Če je ta pogoj izpolnjen in sta izbrani le 2 vrsti, se v najslabšem primeru stavni denar vrne, če pa so izbrane vse 3 vrste, se kvote vsaj potrojijo. Seveda se po upoštevanju 12-odstotnega davka na promet, ki velja na Poljskem, izkaže, da bi morale biti kvote še višje – v poljski realnosti bi morale za sistem 2/3 znašati vsaj 1,85.

Pri sistemskih stavah, ki so sestavljene na drugačen način, bo ta minimum na drugačni ravni. Splošno pravilo pri izbiri dogodkov pa je, da morajo biti pri sistemskih stavah kvote za posamezne dogodke vsaj takšne, da največje dovoljeno število napak pomeni zmago z najmanjšim izplačanim vložkom.

Vendar pa so novi igralci lahko zmedeni, zakaj sistemske stave, ki vsebujejo samo pravilne napovedi, prinašajo manjše dobitke kot akumulatorske stave z enakim vložkom, ki vsebujejo enak nabor napovedi. Odgovor je zelo preprost. Sistemske stave so vedno sestavljene iz vsaj nekaj stav, zato vložek ni položen na celotno stavo, temveč je razdeljen na manjše dele. V nasprotju s tem pa je vložek pri stavi na akumulatorje namenjen igri kot celoti, kar pomeni višje dobitke.

Sistemske stave – prednosti in slabosti

Tako kot vsaka vrsta stav imajo tudi sistemske stave svoje prednosti in slabosti, ali se jih splača uporabiti, pa je odvisno od konkretne situacije in naših prioritet. Začnimo s prednostmi tega načina igranja. Predvsem sistemske stave dopuščajo napake – igralec lahko naredi napako in kljub temu dobi zmago. So veliko varnejše stave kot standardne stave na akumulatorje. Edina izjema od tega pravila je lahko zgoraj obravnavana varna stava, čeprav je v številnih primerih pri izbranih vrstah ni mogoče skleniti (predvsem zato, ker ne bomo dosegli zahtevanih minimalnih skupnih stavnih kvot).

Druga prednost žal ni več tako enoznačna in se nanaša na višino dobitka. Po eni strani namreč sistemske stave omogočajo doseganje višjih dobitkov kot posamezne stave, vendar so ti dobitki, kot že vemo, nižji kot pri običajnih akumulacijskih stavah. To nas nemoteno pripelje do slabosti, ki jih imajo sistemske stave. Poleg nižjih dobitkov je treba na tem mestu omeniti tudi to, da pri tem načinu igranja stavitelj vplača relativno veliko število stav, medtem ko je pridobitev visokega dobitka malo verjetna. Poleg tega je, če igralec v kupon doda veliko vrst, precej lahko narediti napako – še toliko bolj, ko gre za skrajšane sistemske stave.


EN BG BR CZ DE ES GR IN HR HU MK MS PH PT RO SK SL
Nove športne stave
100 % do 150 € - bonus za prvi polog za športne stave
100 % do 100 € - bonus za prvi polog za športne stave
100% DO 50€
50% DOBRODOŠEL BONUS DO EUR 80
BONUS DOBRODOŠLICE – 100% DO 122€
© Copyright 2022